• prodloužení platnosti patentů
  • obnovy platnosti užitných vzorů
  • obnovy platnosti průmyslových vzorů
  • obnovy platnosti ochranných známek

Podejte pokyn k provedení obnovy online! Vyhledejte právo v rejstříku a podejte pokyn. O vše ostatní se staráme my.

Úhrada poplatků za patenty, obnovy vzorů a ochranných známek

Zabýváme se placením ročních poplatků patentů a prodlužováním platnosti užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
  • hlídání výročních dat obnov
  • placení správních poplatků
  • podání na správních orgánech
  • ověření provedení obnovy
  • změny a převody

Jistě, spolehlivě a s nízkými náklady

Spolehlivé zpracování veškerých dat v automatizovaném informačním systému. Před každým obnovením ověřujeme stav a data průmyslového práva v mezinárodních i národních rejstřících, abychom vyloučili omyl a zajistili správné zaplacení poplatku anebo podání žádosti o obnovu u příslušného úřadu.

Pokyny k provedení obnov nebo opuštění od provádění obnov můžete sledovat a zadávat přes Internet. Ihned vidíte stav objednávky, naše přijetí pokynu a fázi, ve které se provádění obnovy nachází. Náhledy a seznamy Vám pomohou s orientací. Přehledně vidíte svá práva platná, práva čekající na obnovu i práva opuštěná. Všechny dokumenty jsou přímo přístupné a můžete je tisknout nebo uložit.

Pokud byste chtěli více informací o této službě anebo objednávkový formulář, zašlete nám e-mail.

FISCHER & PARTNER Intellectual Property, s.r.o. [assembly: AssemblyVersion("3.6.9.0")]